مدرسه سوم

آموزش آنلاین متوسطه دوم

پرداخت ناموفق

پرداخت شما موفقیت آمیز نبود. در صورتی که وجه پرداخت شده و پس از ۲۴ ساعت به حساب شما بازنگشته است، با پشتیبانی سایت تماس بگیرید. در صورتی که پرداخت موفق بوده و در هنگام اتمام خرید در درگاه پرداخت بانک و ورود به زرین پال مشکلی رخ داده است، لطفا با ایمیل [email protected] تماس برقرار کنید. همچنین اگر در فرآیند انتقال از زرین پال به مدرسه سوم مشکلی رخ داد نیز با ایمیل [email protected] تماس برقرار کنید. لطفا تا دریافت پاسخ از پشتیبانی سایت صبر کنید و اقدام به خرید دوباره محصول نکنید.

به اشتراک بگذارید