با شما هستیم با معرفی و دانلود یک کتاب ویژه رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.  کتاب علوم و فنون ادبی پایه دهم کتابی تکمیلی فارسی برای دو رشته فوق است. این کتاب فقط در رشته های ذکر شده تدریس خواهد شد. دانش آموزان در این کتاب به تفسیر و تحلیل متون ادبیات فارسی می‌پردازند. همچنین آموزش دقیق دستور زبان و آرایه‌های ادبی از محورهای ...