با شما هستیم با معرفی کتاب عربی رشته انسانی پایه دهم (ادبیات و علوم انسانی). کتاب عربی ویژه رشته ادبیات و علوم انسانی دقیقا روال کتب متوسطه اول را در پیش گرفته و در ادامه کتاب پایه نهم می باشد. در بخش واژه نامه این کتاب نیز علاوه بر واژگان جدید پایه دهم، واژگان مهم کتب متوسطه اول نیز قرار گرفته اند و هزار و دویست واژه در واژه نامه این کتاب ...