در این پست کتاب تاریخ پایه دهم رو معرفی و برای دانلود قرار داده ایم. لازم به ذکر است که این کتاب مخصوص رشته ادبیات و علوم انسانی هست و در سایر رشته ها تدریس نخواهد شد. عنوان این کتاب ایران و جهان باستان می‌باشد. این کتاب در قالب سه فصل ارایه شده است که در ادامه به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت. کتاب تاریخ پایه دهم در ادامه بخش تاریخ ...