در این پست کتاب‌های انتخابی متوسطه دوم را معرفی می‌کنید و آن‌ها رو برای دانلود قرار خواهیم داد. برای پایه دهم و یازدهم سه کتاب تالیف شده که دانش آموز شاخه نظری باید دو کتاب از آن را بخواند. دانش آموزان شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش با توجه به دستور عمل آموزش و پرورش در پایه یازدهم باید یکی از دو درس فکر و سواد رسانه‌ای و هنر را پشت سر ...