همانطور که از عنوان پیداست، کتاب ریاضی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم رو برای شما قرار داده ایم. این کتاب ریاضی برای همه رشته های فنی و حرفه‌ای و کاردانش است و در همه رشته های این دو شاخه تدریس خواهد شد. خیلی ها منتظر نسخه چاپ شده و اصلی کتاب بودند که امروز نسخه اصلی در سایت آموزش و پرورش قرار گرفت و ما برای شما قرار ...