در این پست کتاب زیست شناسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم را معرفی کرده و برای دانلود قرار می‌دهیم. این کتاب جز دروس عمومی بوده و در همه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش تدریس خواهد شد. در این کتاب به بررسی موجودات زنده، انواع جانوران و گیاهان پرداخته شده است. در این کتاب از واژگان مصوب فرهنگستان زبان فارسی استفاده شده است. در ادامه همراه ما باشید. سرفصل‌های ...