در ادامه کتب فنی و حرفه‌ای و کاردانش، اینبار کتاب شیمی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم را معرفی و برای دانلود قرار داده‌ایم. این کتاب در کلیه رشته‌های دو شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش تدریس خواهد شد و جز دروس عمومی فنی می‌باشد. محتوای این کتاب با روند هنرجو محور طراحی شده و در آن به کاربرد علم شیمی در رشته‌های مهارتی پرداخته شده است. در ادامه ...