در این پست کتاب مولد قدرت خودروهای سواری پایه دهم را که در رشته کاردانش، گروه صنعت تدریس خواهد شد را معرفی و برای دانلود قرار میدهیم. این کتاب که برای دانش آموزان محصل در کاردانش، صنعت، مکانیک، عیب یابی ...