مدرسه سوم برای رسیدن به هدف خود یعنی آموزش در همه زمان و مکان، نیاز به وسایل ارتباطی بیشتر دارد. پس از تاسیس سایت و شروع فعالیت، مصمم شدیم تا کانال تلگرام خود را برای دسترسی آسان‌تر شما به محتویات آموزشی تاسیس کنیم. اما اینبار با نرم افزار اندروید مدرسه سوم آمده‌ایم. توانستیم با تلاش برنامه نویس سایت، نسخه اندرویدی مدرسه سوم را برای دسترسی آسان‌تر از همیشه شما ، ...