همراه شما هستیم با یک پاورپوینت! در این پست پاورپوینت درس ششم جغرافیای ایران پایه دهم رو برای دانلود قرار داده ایم. درس جغرافیا برای همه رشته ها بوده و درسی عمومی است. درس ششم جغرافیای ایران پایه دهم در مورد منابع آبی ایران میباشد. در این درس به رودهای ایران، حوضه های آبریز، معرفی دریاها و دریاچه ها و ... اشاره شده است. از این پاورپوینت به عنوان خلاصه ...