ما در پست های قبلی کتاب دانش آموز زبان انگلیسی پایه دهم رو برای شما قرار دادیم. (دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه دهم). همونطور که توضیح دادم ما در متوسطه دوم از کتب زبان انگلیسی Vision که در ادامه کتب متوسطه اول میباشد، استفاده خواهیم کرد. این کتاب ها هم روال کتب قبلی زبان ما را در پیش گرفتند ولی در آنها به نکات مهم تر و گرامری تر پرداخته ...