واژگان و کلمات از مهم‌ترین بخش‌های هر زبانی هستند. امروز کتابچه واژگان زبان انگلیسی کنکور را برای شما قرار داده‌ایم. در این کتابچه تمام واژگانی که در کتب پایه دهم، پایه یازدهم و پایه دوازدهم آموخته‌اید، فهرست شده است. این ...