چند روز پیش، خبری در مورد تالیف کتب پایه یازدهم قرار دادیم. امروز اولین کتاب رسمی پایه یازدهم را در سایت قرار می‌دهیم. این کتاب نسخه نهایی بوده و در مدارس تدریس خواهد شد. کتاب تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ...