«دین و زندگی ۲» نام واحد درسی عمومی پایه یازدهم متوسطه دوم است. این درس ویژه رشته‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، کاردانش و فنی و حرفه‌ای میباشد. کتاب رشته انسانی متفاوت است در پست‌های آینده آن را قرار خواهیم ...