کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه دوازدهم ویژه اقلیت‌های دینی ایران است. این کتاب عمومی بوده و در تمام رشته‌ها برای اقلیت‌های دینی، تدریس خواهد شد. این کتاب بخش مشترک تعلیمات ادیان الهی و اخلاق است. سرفصل‌های کتاب تعلیمات ادیان ...