احکام نام واحد درسی اختصاصی رشته علوم و معارف اسلامی می‌باشد. این کتاب در ادامه کتاب احکام پایه دهم، تهیه و تالیف شده است. در این کتاب به احکام دین از جمله خمس، ارث و ... پرداخته شده است. هدف ...