زیست شناسی، تخصصی‌ترین درس رشته علوم تجربی است. در این پست سوالات امتحان نهایی زیست شناسی پایه دوازدهم برگزار شده در دی ماه ۱۳۹۷ را به همراه پاسخنامه تمامی سوالات برای دانلود قرار داده‌ایم. این سوالات می‌تواند به شما در ...