آخرین مطالب

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۳)

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۳)

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۲)

نمونه سوال امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۲)

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی و آمار پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۲)

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی و آمار پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۲)

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۲)

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۲)

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی و آمار پایه دوازدهم + پاسخنامه

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی و آمار پایه دوازدهم + پاسخنامه

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم + پاسخنامه

نمونه سوال امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم + پاسخنامه

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی پایه دوازدهم + پاسخنامه

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی پایه دوازدهم + پاسخنامه

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم

نمونه سوال امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم + پاسخنامه

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

فروش سوالات امتحان نهایی: چالشی جدی برای آموزش و پرورش

فروش سوالات امتحان نهایی: چالشی جدی برای آموزش و پرورش

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم (دی ۹۷)

امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم (دی ۹۷)

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امتحان نهایی تاریخ پایه دوازدهم (دی ۹۷)

امتحان نهایی تاریخ پایه دوازدهم (دی ۹۷)

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

امتحان نهایی جامعه شناسی پایه دوازدهم (دی ۹۷)

امتحان نهایی جامعه شناسی پایه دوازدهم (دی ۹۷)

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸