هندسه یکی از دروس جذاب و شیرین در عین حال سخت و مفهومی است. فصل دوم ریاضی پایه یازدهم مربوط به هندسه می‌باشد. با توجه به مفهومی‌تر بودن این مبحث و سنگینی آن برای قسمتی از دانش آموزان رشته تجربی، ...