موسسه گزینه دو برگزارکننده «آزمون آزمایشی ویژه داوطلبان کنکور سراسری» و «آزمون ارزشیابی پیشرفت تحصیلی» برای دانش آموزان «دوره دوم دبستان»، «دوره اول متوسطه» و «دوره دوم متوسطه» می‌باشد. در این پست آزمون‌های پایه دوازدهم انسانی گزینه دو برگزار شده ...