همانطور که می‌دانید در کنکور ۹۸ سوابق تحصیلی ۳۰ درصد تاثیر مثبت خواهد داشت. در این پست آموزش دریافت کد سوابق تحصیلی از سایت ساهت را برای شما قرار داده‌ایم. برای دریافت کد سوابق تحصیلی برای کنکور ۹۸ مراحل زیر ...