دکتر محمود امانی طهرانی، مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی، در گفتگو با خبرنگار شبکه خبر  با اشاره به اهتمام دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری بر فارسی سازی واژگان تخصصی کتب پایه دهم گفت: این دفتر با همکاری فرهنگستان ...