آشنایی با تست‌های مختلف یکی از عوامل موفقت در کنکور است. از این رو به دانش آموزان توصیه اکید می‌شود که در آزمون‌های آزمایشی شرکت کنند. در این پست آزمون‌های پایه یازدهم انسانی کانون را قرار خواهیم داد. کانون فرهنگی ...