همراه شما هستیم با نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم. در این مطلب، چهار نمونه سوال برای حفظ آمادگی و تمرین شما برای امتحانات نوبت دوم قرار داده‌ایم. این نمونه سوالات ویژه محصلان پایه دهم در همه رشته ها میباشد. سطح این سوالات متوسط بوده و همه نوع سوال در آن یافت میشود که در ادامه به آن پرداخته‌ایم. متاسفانه پاسخنامه این نمونه سوالات تهیه نشده است.

نوع سوالات نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم

سطح این نمونه سوالات متوسط میباشد و در آن سوالات زیر وجود دارد؛

  • سوالات تستی
  • سوالات جای خالی
  • سوالات صحیح/غلط
  • سوالات تشریحی

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه دهم

برای دانلود این نمونه سوالات از باکس زیر استفاده کنید.