تاریخ از دروس تخصصی رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی است. البته کتاب تاریخ این دو رشته متفاوت می‌باشد. در این پست سوالات امتحان نهایی تاریخ پایه دوازدهم (هر دو رشته) برگزار شده در دی ماه ۱۳۹۷ را به همراه پاسخنامه تمامی سوالات برای دانلود قرار داده‌ایم. این سوالات می‌تواند به شما در جهت آشنایی با سبک سوالات امتحانات نهایی، کمک بسیاری کند. شما می‌توانید با حل کردن این سوالات، خود را برای امتحانات نهایی پایه دوازدهم آماده کنید و درصد موفقیت خود را در این امتحانات افزایش دهید.

بارم‌بندی سوالات امتحان نهایی تاریخ

سوالات نهایی از تمام محتوای کتاب درسی تاریخ پایه دوازدهم طرح می‌شوند. در ادامه به بررسی بارم‌بندی سوالات پرداخته‌ایم. بارم‌بندی سوالات تاریخ ویژه رشته انسانی به شرح زیر است؛

 • درس اول: ۱ الی ۲ نمره
 • درس دوم: ۱ الی ۳ نمره
 • درس سوم: ۱ الی ۳ نمره
 • درس چهارم: ۱ الی ۲ نمره
 • درس پنجم: ۱ الی ۳ نمره
 • درس ششم: ۱ الی ۲ نمره
 • درس هفتم: ۱ الی ۲ نمره
 • درس هشتم: ۱ الی ۳ نمره
 • درس نهم: ۱ الی ۲ نمره
 • درس دهم: ۱ الی ۲ نمره
 • درس یازدهم: ۱ الی ۲ نمره
 • درس دوازدهم: ۱ الی ۲ نمره

متاسفانه بارم‌بندی تاریخ ویژه رشته معارف اسلامی در فایل جامع منتشر شده از سوی اداره، وجود نداشت.