امسال امتحانات نهایی در پایه دوازدهم برگزار می‌شود. آشنایی دانش آموزان با سطح و نوع سوالات امتحان نهایی کمک شایانی به موفقیت آن‌ها در این امتحانات خواهد کرد. از این رو در این پست سوالات امتحان نهایی ریاضی پایه دوازدهم که در دی‌ماه ۱۳۹۷ برگزار شده است را برای دانلود قرار داده‌ایم. این سوالات ویژه رشته علوم تجربی و دارای پاسخنامه هستند.

بارم بندی سوالات

از آنجا که این سوالات، سوالات امتحان نهایی ریاضی نوبت دی‌ماه هستند، بارم‌بندی آن‌ها کمی با خردادماه متفاوت است. لازم به ذکر است که سوالات از تمام محتویات کتاب ریاضی پایه دوازدهم طرح شده است.

  • فصل اول: ۳ نمره
  • فصل دوم: ۳ نمره
  • فصل سوم: ۲ نمره
  • فصل چهارم: ۵ نمره
  • فصل پنجم: ۳ نمره
  • فصل ششم: ۲.۵ نمره
  • فصل هفتم: ۱.۵ نمره