زیست شناسی، تخصصی‌ترین درس رشته علوم تجربی است. در این پست سوالات امتحان نهایی زیست شناسی پایه دوازدهم برگزار شده در دی ماه ۱۳۹۷ را به همراه پاسخنامه تمامی سوالات برای دانلود قرار داده‌ایم. این سوالات می‌تواند به شما در جهت آشنایی با سبک سوالات امتحان نهایی، کمک بسیاری کند. شما می‌توانید با حل کردن این سوالات، خود را برای امتحانات نهایی پایه دوازدهم آماده کنید و درصد موفقیت خود را در این امتحانات افزایش دهید.

بارم‌بندی سوالات امتحان نهایی زیست شناسی

این سوالات از تمام محتوای کتاب درسی زیست شناسی پایه دوازدهم طرح می‌شوند. در ادامه به بررسی بارم‌بندی سوالات پرداخته‌ایم. بارم‌بندی این سوالات به شرح زیر است؛

  • فصل اول: ۲.۵ نمره
  • فصل دوم: ۲.۵ نمره
  • فصل سوم: ۲.۵ نمره
  • فصل چهارم: ۲.۵ نمره
  • فصل پنجم: ۲.۵ نمره
  • فصل ششم: ۲.۵ نمره
  • فصل هفتم: ۲.۵ نمره
  • فصل هشتم: ۲.۵ نمره

با آرزوی موفقیت شما در امتحانات و آزمون‌های پیشرو …