فارسی از دروس عمومی رشته‌های نظری است. در این پست سوالات امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم برگزار شده در دی ماه ۱۳۹۷ را به همراه پاسخنامه تمامی سوالات برای دانلود قرار داده‌ایم. این سوالات می‌تواند به شما در جهت آشنایی با سبک سوالات امتحانات نهایی، کمک بسیاری کند. شما می‌توانید با حل کردن این سوالات، خود را برای امتحانات نهایی پایه دوازدهم آماده کنید و درصد موفقیت خود را در این امتحانات افزایش دهید.

بارم‌بندی سوالات امتحان نهایی فارسی

سوالات نهایی از تمام محتوای کتاب درسی فارسی پایه دوازدهم طرح می‌شوند. در ادامه به بررسی بارم‌بندی سوالات پرداخته‌ایم.

  • معنی واژه: ۱.۵ نمره
  • املای واژه: ۱.۵ نمره
  • دستور: ۴ نمره
  • آرایه‌های ادبی: ۳ نمره
  • حفظ شعر: ۲ نمره
  • درک مطلب: ۴ نمره
  • معنی و مفهوم نثر: ۲ نمره
  • معنی و مفهوم نظم: ۲ نمره