همراه شما با جزوه خلاصه نکات فصل اول زیست شناسی پایه دهم هستیم. این درسنامه مناسب برای دوران جمع‌بندی بوده و در آن خلاصه نکات فصل قرار گرفته است. فصل اول زیست دهم، فصلی برای آشنایی دانش آموزان با زیست شناسی است و به طور کلی نکته پررنگی ندارد.

مباحث فصل اول زیست شناسی پایه دهم

تمام نکات مباحث فصل اول زیست شناسی پایه دهم در این جزوه، آورده شده است. مباحث این فصل بدین شرح است؛

  • تعریف زیست شناسی و کاربردهای آن
  • تعریف حیات و سطوح مختلف آن
  • نگاه گذرا به مهندسی ژن‌شناسی
  • پزشکی شخصی

دانلود جزوه خلاصه نکات فصل اول زیست شناسی پایه دهم

برای دانلود این درسنامه از باکس دانلود از استفاده نمایید.

منبع: کانال تلگرامی @zist97konkur97