در پست پیشین حل تمرین درس اول و دوم منطق پایه دهم را قرار دادیم. اکنون نوبت حل تمرین درس سوم منطق پایه دهم رسیده است. ما سعی میکنیم حل تمرین درس های دیگر منطق را نیز آماده کنیم و برای شما قرار بدهیم. همانطور که می‌دانید منطق یکی از درس‌های تخصصی رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی می‌باشد و این حل تمرین برای دانش آموزان این دو رشته آماده شده است. همراه مدرسه سوم باشید.

پاسخ چه بخش‌هایی در این حل تمرین است؟

در حل تمرین درس سوم منطق پایه دهم سعی شده تا پاسخ بخش های مهم درس سوم قرار بگیرد. پاسخ بخش هایی مانند تفکیک، تطبیق و تمرین در این حل تمرین موجود می‌باشد.

صفحات حل تمرین درس سوم منطق پایه دهم

پاسخ بخش‌های زیر در حل تمرین درس سوم منطق موجود می‌باشد؛

  • پاسخ تفکیک صفحه ۱۴
  • پاسخ تطبیق صفحه ۱۵ و ۱۶
  • پاسخ تمرین صفحه ۱۷
  • پاسخ تمرین صفحه ۱۹

دریافت حل تمرین درس سوم منطق پایه دهم

برای دانلود این حل تمرین از باکس زیر پست استفاده نمایید.

منتظر نظرات شما هستیم.