بنا به درخواست‌های فراوان بازدیدکنندگان مدرسه سوم، حل تمرین ریاضی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه یازدهم در سایت قرار گرفت. این پست ویژه محصلان در رشته‌های دو شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش است. این حل تمرین ویژه پودمان اول یا همان فصل اول کتاب ریاضی فنی است. در ادامه همراه مدرسه سوم با دانلود حل تمرین پودمان اول ریاضی فنی و حرفه‌ای پایه یازدهم باشید.

مباحث پودمان اول ریاضی فنی

این پودمان در مورد تابع می‌باشد. مباحث زیر در این پودمان موجود است:

  • رابطه بین کمیت‌ها
  • مفهوم تابع
  • بازه‌ها
  • نمادگذاری تابع‌ها
  • نمایش‌های تابع: جدول نمودار

 

کتاب ریاضی فنی
کتاب ریاضی فنی

دانلود حل تمرین پودمان اول ریاضی فنی و حرفه‌ای پایه یازدهم

برای دانلود حل تمرین پودمان اول ریاضی فنی و حرفه‌ای پایه یازدهم از باکس زیر استفاده کنید.

منبع: کانال تلگرام گروه ریاضی خوزستان