با نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی پایه دهم در خدمت شما هستیم. این نمونه سوال ویژه تمام رشته های تمام شاخه های تحصیلی یا به نوع عمومی میباشد. در این نمونه سوال انواع سوال با سطوح مختلف قرار دارد. در این پست دو نمونه سوال قرار داده ایم تا شما با نوع سوالات بیشتر آشنا شوید. توصیه میشود این نمونه سوال ها را برای حفظ آمادگی نوبت اول دانلود و از آن ها در تمارین خود استفاده نمایید.

نوع سوالات نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی پایه دهم

در این نمونه سوالات انوع سوالات موجود میباشد؛

  • سوالات درست / نادرست
  • سوالات درک مطلب
  • سوالات جای خالی
  • سوالات گرامر

دانلود نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی پایه دهم

ما دو نمونه سوال زبان را در قالب یک فایل فشرده برای استفاده شما عزیزان ارایه داده ایم. شما میتوانید این نمونه سوالات را از باکس زیر دانلود نمایید.