با توجه به نظرسنجی کانال، در این پست سه نمونه سوال نوبت اول جغرافیای ایران پایه دهم رو برای شما قرار داده ایم. در این نمونه سوالات انواع سوالات موجود بوده و سطوح آن هم متنوع است. توصیه میشود این نمونه سوالات را دانلود کنید. همچنین پاسخ هر سه نمونه سوال تهیه شده و در انتهای فایل وجود دارد و شما میتوانید آن ها را به همراه سوال به صورت رایگان دانلود فرمایید.

نوع سوالات نمونه سوال نوبت اول جغرافیای ایران پایه دهم

در این نمونه سوال، انواع سوال بسیار زیاد است.

  • سوالات تکمیل کردنی
  • سوالات تشریحی
  • سوالات تستی
  • سوالاتدرست / نادرست
  • سوالات کوتاه پاسخ

دانلود نمونه سوال نوبت اول جغرافیای ایران پایه دهم

ما هر این سه نمونه سوال را به همراه پاسخنامه اش در قالب یک فایل فشرده ارایه کرده ایم. شما میتوانید این فایل را از باکس زیر دریافت فرمایید.