همراه ما باشید با آموزش ویدیویی درس دوم جامعه شناسی پایه دهم. این آموزش ویژه دانش آموزان محل در رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی می‌باشد. در این آموزش نکات مهم و کلیدی دروس به صورت کامل آموزش و بررسی می‌شود. مدرس این آموزش همانند آموزش قبلی، جناب آقای پیمان بیگدلی می‌باشد. آموزش درس اول در سایت موجود است. (آموزش ویدیویی درس اول جامعه شناسی پایه دهم)

مباحث درس دوم جامعه شناسی پایه دهم

درس دوم جامعه شناسی پایه دهم در مورد پدیده‌های اجتماعی می‌باشد. در این درس به مباحث زیر اشاره شده است.

  • کنش اجتماعی
  • پدیده اجتماعی

 

این آموزشی ویدیویی توسط وب‌سایت دکتر آی کیو منتشر شده است و ما آن را بازنشر داده‌ایم.