همراه ما باشید با آموزش ویدیویی درس سوم جامعه شناسی پایه دهم. این آموزش ویژه دانش آموزان محل در رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی می‌باشد. در این آموزش نکات مهم و کلیدی دروس به صورت کامل آموزش و بررسی می‌شود. مدرس این آموزش همانند آموزش قبلی، جناب آقای پیمان بیگدلی می‌باشد. آموزش درس اول و دوم نیز در سایت موجود است. (درس اول) (درس دوم)

مباحث درس سوم جامعه شناسی پایه دهم

درس سوم جامعه شناسی پایه دهم در مورد جهان اجتماعی می‌باشد. در این درس به مباحث زیر اشاره شده است.

  • جهان اجتماعی
  • گستره جهان اجتماعی

 

این آموزشی ویدیویی توسط وب‌سایت دکتر آی کیو منتشر شده است و ما آن را بازنشر داده‌ایم.