انسان و محیط زیست نام واحد درسی جدیدی است که به پایه یازدهم افزوده شده است. این واحد درسی در همه رشته‌ها تدریس خواهد شد. اکنون به معرفی کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم میپردازیم. هدف این کتاب آموزش محیط زیست به دانش آموزان است تا بتواند نسلی آگاه و مدبر تربیت کند. در این کتاب به معرفی سرمایه‌های طبیعی پرداخته شده است و راهکارهای استفاده درست و حفظ طبیعت را آموزش می‌دهد.

سرفصل‌های کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم

این کتاب در هفت درس تهیه شده است. نام این درس‌ها بدین شرح است؛

  • خاک، بستر زندگی
  • هوا، نفس زندگی
  • انرژی، حرکت، زندگی
  • زباله، فاجعه محیط زیست
  • تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش
  • محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه
جلد کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم
جلد کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم

انسان و محیط زیست؛ از هدف تا ضرورت

در سیستم آموزشی ایران، جای چنین کتاب محیط زیستی واقعا خالی بوده است! شاید از نظر دانش آموزان این درس، یک درس بی ارزش باشد که حتی در کنکور هم نمی‌آید. اما تمام زندگی که کنکور نیست. مولفان این کتاب هدف تالیف کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم را چنین ذکر می‌کنند؛

هدف از درس «انسان و محیط زیست» پرورش نسلی آگاه، مسئولیت پذیر، فعال و امیدوار به آینده است.

تالیف این کتاب در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در این اصل آمده است که؛

در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفە عمومی تلقی می‌گردد؛ از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

در این کتاب به مهم‌ترین مباحث محیط زیست یعنی آب، خاک، هوا، زباله؛ تنوع زیستی، انرژی و گردشگری پرداخته شده است.

دانلود کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.