در این پست کتاب زیست شناسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم را معرفی کرده و برای دانلود قرار می‌دهیم. این کتاب جز دروس عمومی بوده و در همه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش تدریس خواهد شد. در این کتاب به بررسی موجودات زنده، انواع جانوران و گیاهان پرداخته شده است. در این کتاب از واژگان مصوب فرهنگستان زبان فارسی استفاده شده است. در ادامه همراه ما باشید.

سرفصل‌های کتاب زیست شناسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم

این کتاب در قالب هفت فصل زیر ارایه شده است؛

  • حیات و زیست‌شناسی
  • موجودات زنده
  • جانوران
  • گیاهان
  • تغذیه و سلامت
  • زیست فناوری
  • محیط زیست

واژگان فارسی سازی شده در این کتاب

در کتاب زیست شناسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم نیز مانند کتاب زیست شناسی رشته تجربی از واژگان فارسی استفاده شده است. پیشنهاد می‌کنم پست فهرست واژگان فارسی سازی شده زیست شناسی پایه دهم را بخوانید.

همچنین واژه‌نامه در انتهای کتاب موجود است.

تصویر جلد کتاب زیست شناسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

کتاب زیست شناسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم
کتاب زیست شناسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم

دریافت کتاب زیست شناسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

برای دانلود این کتاب از باکسی که در زیر مشاهده می‌شود، استفاده کنید.

این کتاب عمومی همه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش می‌باشد.