زیست شناسی مهم‌ترین و تخصصی‌ترین کتاب رشته علوم تجربی می‌باشد. اینک به معرفی کتاب زیست شناسی پایه یازدهم میپردازیم. همچنین لینک دانلود این کتاب در انتهای پست موجود است. مباحث کتاب زیست شناسی پایه یازدهم در ادامه کتاب پایه دهم است. هفت فصل این کتاب درباره انسان و حیوانات، و دو فصل دیگر در مورد گیاهان است. در ادامه همراه مدرسه سوم باشید با معرفی کامل این کتاب!

سرفصل‌های کتاب زیست شناسی پایه یازدهم

این کتاب در ۹ فصل تهیه و تالیف شده است. هر فصل از ۲ الی ۴ گفتار تشکیل شده است. سرفصل‌های این کتاب بدین شرح است؛

  • تنظیم عصبی
  • حواس
  • دستگاه حرکتی
  • تنظیم شیمیایی
  • ایمنی
  • تقسیم یاخته
  • تولید مثل
  • تولید مثل نهاندانگان
  • پاسخ گیاهان به محرک‌ها
جلد کتاب زیست شناسی پایه یازدهم
جلد کتاب زیست شناسی پایه یازدهم

فارسی‌سازی کلمات در این کتاب

در این کتاب نیز همانند کتاب زیست شناسی پایه دهم، واژگان تخصصی فارسی سازی شده است. در انتهای کتاب واژه‌نامه کلمات فارسی شده قرار دارد. همچنین میتوانید با مراجعه به پست کلمات جایگزین زیست‌شناسی، با این کلمات آشنا شوید. کلماتی در کتاب پایه دهم استفاده شده‌اند، در واژه‌نامه آخر کتاب موجود نیستند.

دانلود کتاب زیست شناسی پایه یازدهم‎

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.