در ادامه کتب فنی و حرفه‌ای و کاردانش، اینبار کتاب شیمی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم را معرفی و برای دانلود قرار داده‌ایم. این کتاب در کلیه رشته‌های دو شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش تدریس خواهد شد و جز دروس عمومی فنی می‌باشد. محتوای این کتاب با روند هنرجو محور طراحی شده و در آن به کاربرد علم شیمی در رشته‌های مهارتی پرداخته شده است. در ادامه با معرفی کامل این کتاب همراه مدرسه سوم باشید.

اهمیت آموزش علوم نظری در رشته‌های مهارتی

مولفان اهمیت آموزش علوم نظری مانند علم شیمی اینچنین شرح می‌کند؛

علوم پایه نظری، بنیان و ارکان تمامی شاخه‌های دانش بشری و رشته‌های دانشگاهی محسوب می‌شود. بسیاری از دانشگاه‌های کشورهای توسعه یافته سالانه با بهره‌جویی از علوم پایه، زمینه‌های توسعه را در قلمرو صنعتی، علمی و فنی به وجود آورده و توانسته‌اند با بهره‌مندی از این حوزه، شاخص تولید علم را توسعه دهند.

تصویر جلد کتاب شیمی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم

جلد کتاب شیمی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم
جلد کتاب شیمی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم

سرفصل‌های کتاب شیمی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

این مباحث در کتاب شیمی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم آموزش داده شده است؛

  • ساختار اتم و مفاهیم پایه شیمی
  • فرآیندهای شیمیایی
  • محلول و کلوئید
  • الکتروشیمی
  • ترکیب‌های کربن‌دار

دریافت کتاب شیمی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم

برای دانلود این کتاب از باکس زیر استفاده نمایید.

این کتاب همه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش تدریس خواهد شد.