همراه شما با معرفی کامل کتاب شیمی پایه یازدهم هستیم. این کتاب برای دو رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی تالیف شده است. مباحث موجود در این کتاب شامل مباحث اصلی شیمی و در ادامه کتاب پایه دهم می‌باشد. ساختار این کتاب دقیقا مانند کتاب پایه دهم است.

سرفصل‌های کتاب شیمی پایه یازدهم

این کتاب نیز مانند کتاب پایه دهم از سه فصل تشکیل شده و شامل ۱۲۲ صفحه است. نام این سه فصل بدین شرح است؛

  • قدر هدایای زمینی را بدانیم
  • در پی غذای سالم
  • پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

در هر فصل به آموزش نکاتی مربتط با موضوع پرداخته شده است.

جلد کتاب شیمی پایه یازدهم
جلد کتاب شیمی پایه یازدهم

ساختار کتاب شیمی پایه یازدهم

همانطور که ذکر شد، ساختار این کتاب دقیقا مانند کتاب پایه دهم است. هر فصل از بخش‌های متنوعی تشکیل شده است. بخش‌های مانند؛ با هم بیندیشیم، کاوش کنید، آزمایش کنید، آیا می‌دانید، پیوند با زندگی، پیوند با صنعت، پیوند با ریاضی، خود را بیازمایید و در میان تارنماها.

تصویر سرآغاز فصل دوم کتاب
تصویر سرآغاز فصل دوم کتاب

در پایان هر فصل نیز مانند کتاب پایه دهم، تمرین‌های دوره‌ای قرار دارد. در این بخش مسئله‌های برای ارزیابی دانش آموزان قرار دارد.

دانلود کتاب شیمی پایه یازدهم

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.