با معرفی و دانلود آخرین کتاب عربی متوسطه دوم همراه شما هستیم. کتاب عربی زبان قرآن پایه دوازدهم در ادامه مباحث دو کتاب قبلی تالیف شده است. در این پست کتاب مخصوص رشته‌های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی را برای دانلود قرار داده‌ایم.

ساختار کتاب عربی زبان قرآن (۳)

کتاب عربی پایه دوازدهم شامل چهار درس می‌باشد. همانند کتب قبلی هر درس با یک متن که می‌توانید یک متن قرآنی، علمی، شعر، تاریخی، اجتماعی و … باشد، شروع می‌شود.

کتاب عربی زبان قرآن پایه دوازدهم
کتاب عربی زبان قرآن پایه دوازدهم

پس از متن و کلمات، بخش قواعد و تمرین ویژه این بخش قرار دارد. سپس تمرین‌ها قرار گرفته‌اند. هر درس شامل شش تمرین بوده و موضوع هر تمرین در همه دروس ثابت است. تمرین اول درک مطلب، تمرین دوم سوالات جورکردنی، تمرین سوم شامل سوالات متنوع، تمرین چهارم فعل شناسی، تمرین پنجم مرور آموخته‌های پیشین و تمرین ششم مربوط به قواعد درس می‌باشد.

دانلود کتاب عربی زبان قرآن پایه دوازدهم

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.