با شما هستیم با معرفی و دانلود یک کتاب ویژه رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.  کتاب علوم و فنون ادبی پایه دهم کتابی تکمیلی فارسی برای دو رشته فوق است. این کتاب فقط در رشته های ذکر شده تدریس خواهد شد. دانش آموزان در این کتاب به تفسیر و تحلیل متون ادبیات فارسی می‌پردازند. همچنین آموزش دقیق دستور زبان و آرایه‌های ادبی از محورهای این کتاب است. در ادامه با معرفی کامل  کتاب علوم و فنون ادبی همراه مدرسه سوم باشید.

سرفصل‌های کتاب علوم و فنون ادبی پایه دهم

این کتاب از چهار فصل به نام‌های زیر تشکیل شده است؛

  • کلیات
  • تاریخ ادبیات و سبک شناسی
  • موسیقی شعر
  • زیبایی شناسی (بدیع لفظی)

در فصل یکم به شیوه قیاسی با حرکتی از کل به جزء، اطلاعاتی مختصر درباره مبانی علوم و فنون ادبی ارائه می‌شود. این فصل، رویکرد اصلی کتاب را بیان میکند و چگونگی بررسی ساختار و محتوا را در جریان آموزش برای مخاطبان روشن می‌سازد.

در فصل دوم سیر تاریخی زبان و ادبیات فارسی (پیش از اسلام تا قرن هفتم) تبیین می‌شود و در کنار ویژگی‌های تاریخی، به ویژگی‌های سبکی آثار نظم و نثر ادبی نیز پرداخته می‌شود.

بدین ترتیب، خواننده با خواندن فصل اول و دوم با مبانی و ویژگی‌های زبانی، ادبی و فکری متون آشنا می‌شود.

در فصل سوم یکی از ارکان فنون ادبی، یعنی عروض و قافیه، آموزش داده می‌شود تا خواننده با یادگیری آن بتواند وزن و آهنگ مناسب را تشخیص دهد.
در فصل چهارم دانش آموز با پهنه دیگری از قلمرو ادبی یعنی آرایه‌ها و زیبایی‌های سخن آشنا شده و آموخته‌هایش را در متون ادبی به کار می‌بندد.

قلمروهای کتاب علوم و فنون ادبی پایه دهم

برای کالبدشکافی عملی متون، در این کتاب متون را در چند قلمرو بررسی می‌کنیم. در ادامه به معرفی این قلمروها خواهیم پرداخت.

  • قلمرو زبانی
  • قلمرو ادبی
  • قلمرو فکری

تصویر جلد کتاب علوم و فنون ادبی پایه دهم

علوم و فنون ادبی
کتاب علوم و فنون ادبی پایه دهم

دریافت علوم و فنون ادبی (۱)

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.