در پست قبلی کتاب فیزیک رشته ریاضی پایه دهم رو قرار دادیم. در این پست کتاب فیزیک رشته تجربی پایه دهم را قرار داده‌ایم.

کتاب فیزیک یکی از دروس اصلی رشته علوم تجربی است و از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. دقت فرمایید که کتاب فیزیک رشته ریاضی و فیزیک با این کتاب متفاوت است. در پست قبلی کتاب فیزیک رشته ریاضی و فیزیک را قرار داده‌ایم. درس فیزیک برای رشته‌های تجربی و ریاضی در هر سه پایه متوسطه دوم وجود خواهد داشت. این کتاب نیز در ادامه کتب علوم تجربی متوسطه اول می‌باشد.

اهداف کتاب فیزیک رشته تجربی پایه دهم

اهداف برنامه آموزش فیزیک در دوره متوسطه دوم، مطابق با برنامه درسی ملی در چهار عرصه ارتباط با خالق، شناخت خود، خلق و خلقت تعریف شده و در جهت تقویت پنج عنصر تفکر و تعقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق پیش خواهد رفت.

انتظارات از دانش آموز در این درس

مهم ترین شایستگی های مدنظر درس فیزیک که باید در دانش آموز تحقق یابد، عبارتند از:

  • نظام مندی طبیعت را بر اساس درک و تحلیل مفاهیم، الگوها و روابط بین پدیده های طبیعی به عنوان نشانه های الهی کشف و گزارش کند و نتایج  آن را برای حل مسائل حال و آینده در ابعاد فردی و اجتماعی در قالب ایده یا ابزار ارائه دهد یا به کار گیرد.
  • با ارزیابی رفتارهای متفاوت در ارتباط با خود و دیگران در موقعیت های گوناگون زندگی، رفتارهای سالم را انتخاب کند (گزارش کند) به کارگیرد.
  • با درک ماهیت، روش و فرایند علم تجربی، امکان به کارگیری این علم را در حل مسائل واقعی زندگی (حال و آینده)، تحلیل و محدودیت ها و توانمندی های علوم تجربی را در حل این مسائل گزارش کند.
  • با استفاده از منابع علمی معتبر و بهره گیری از علم تجربی، بتواند اندیشه هایی مبتنی بر تجارب شخصی، برای مشارکت در فعالیت های علمی ارائه دهد و در این فعالیت ها با حفظ ارزش ها و اخلاق علمی مشارکت کند.

سرفصل‌های کتاب فیزیک رشته تجربی پایه دهم

این کتاب شامل پنج فصل زیر می‌باشد؛

  • فیزیک و اندازه‌گیری
  • کار، انرژی و توان
  • ویژگی‌های فیزیکی مواد
  • دما و گرما

تصویر جلد کتاب فیزیک رشته تجربی پایه دهم

جلد کتاب فیزیک رشته تجربی پایه دهم
جلد کتاب فیزیک رشته تجربی پایه دهم

دریافت کتاب فیزیک رشته تجربی پایه دهم

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.