بالاخره نسخه نهایی کتاب فیزیک رشته ریاضی پایه دهم آماده شد. همراه مدرسه سوم باشید با معرفی کامل این کتاب.

کتاب فیزیک یکی از دروس اصلی رشته ریاضی و فیزیک است و از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. دقت فرمایید که کتاب فیزیک رشته تجربی با این کتاب متفاوت است. در پست بعدی کتاب فیزیک رشته تجربی را قرار خواهیم داد. درس فیزیک برای رشته‌های تجربی و ریاضی در هر سه پایه متوسطه دوم وجود خواهد داشت. این کتاب نیز در ادامه کتب علوم تجربی متوسطه اول می‌باشد.

اهداف کتاب فیزیک رشته ریاضی پایه دهم

اهداف برنامه آموزش فیزیک در دوره متوسطه دوم، مطابق با برنامه درسی ملی در چهار عرصه ارتباط با خالق، شناخت خود، خلق و خلقت تعریف شده و در جهت تقویت پنج عنصر تفکر و تعقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق پیش خواهد رفت.

انتظارات از دانش آموز در این درس

مهم ترین شایستگی های مدنظر حوزه علوم تجربی که در درس فیزیک باید در دانش آموز تحقق یابد، عبارتند از:

  • نظام مندی طبیعت را بر اساس درک و تحلیل مفاهیم، الگوها و روابط بین پدیده های طبیعی به عنوان نشانه های الهی کشف و گزارش کند و نتایج  آن را برای حل مسائل حال و آینده در ابعاد فردی و اجتماعی در قالب ایده یا ابزار ارائه دهد یا به کار گیرد.
  • با ارزیابی رفتارهای متفاوت در ارتباط با خود و دیگران در موقعیت های گوناگون زندگی، رفتارهای سالم را انتخاب کند (گزارش کند) به کارگیرد.
  • با درک ماهیت، روش و فرایند علم تجربی، امکان به کارگیری این علم را در حل مسائل واقعی زندگی (حال و آینده)، تحلیل و محدودیت ها و توانمندی های علوم تجربی را در حل این مسائل گزارش کند.
  • با استفاده از منابع علمی معتبر و بهره گیری از علم تجربی، بتواند اندیشه هایی مبتنی بر تجارب شخصی، برای مشارکت در فعالیت های علمی ارائه دهد و در این فعالیت ها با حفظ ارزش ها و اخلاق علمی مشارکت کند.

سرفصل‌های کتاب فیزیک رشته ریاضی پایه دهم

این کتاب شامل پنج فصل زیر می‌باشد؛

  • فیزیک و اندازه‌گیری
  • کار، انرژی و توان
  • ویژگی‌های فیزیکی مواد
  • دما و گرما
  • ترمودینامیک

تصویر جلد کتاب فیزیک رشته ریاضی پایه دهم

جلد کتاب فیزیک رشته ریاضی پایه دهم
جلد کتاب فیزیک رشته ریاضی پایه دهم

دریافت کتاب فیزیک رشته ریاضی پایه دهم

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.