همراه شما با معرفی کامل کتاب فیزیک پایه یازدهم که ویژه رشته علوم هستیم. کتاب دانش آموزان رشته ریاضی متفاوت است. کتاب رشته ریاضی از اینجا دریافت کنید. ساختار این کتاب دقیقا مانند کتاب پایه دهم می‌باشد. این کتاب از سه فصل تشکیل شده است که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد. همانند کتاب پایه دهم، در آخر هر فصل نیز پرسش‌ها و مسئله‌هایی قرار دارد که به ارزشیابی دانش آموز میپردازند.

سرفصل‌های کتاب فیزیک (۱) رشته علوم تجربی

این کتاب در سه فصل تالیف شده است. این کتاب یک فصل از کتاب رشته ریاضی کمتر دارد. مباحث این کتاب درباره الکتریسته، مغناطیس و الکترومغناطیس است. نام فصل‌های این کتاب بدین شرح است؛

  • الکتریسته ساکن
  • جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
  • مغناطیس و القای اکترومغناطیسی
جلد کتاب فیزیک پایه یازدهم (تجربی)
جلد کتاب فیزیک پایه یازدهم (تجربی)

دانلود کتاب فیزیک پایه یازدهم (تجربی)

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.