با شما هستیم با معرفی کتاب عربی رشته انسانی پایه دهم (ادبیات و علوم انسانی).

کتاب عربی ویژه رشته ادبیات و علوم انسانی دقیقا روال کتب متوسطه اول را در پیش گرفته و در ادامه کتاب پایه نهم می باشد. در بخش واژه نامه این کتاب نیز علاوه بر واژگان جدید پایه دهم، واژگان مهم کتب متوسطه اول نیز قرار گرفته اند و هزار و دویست واژه در واژه نامه این کتاب موجود است.

باز هم تاکید می کنم که این کتاب مخصوص رشته ادبیات و علوم انسانی است و اختصاصی تلقی می شود و کتب عربی دیگر رشته ها (عربی، زبان قرآن) بزودی قرار خواهد گرفت.

عربی هفتم تا دهم متنی محور

شیوه تألیف کتاب های عربی هفتم تا دهم متن محوری است. متن محوری به معنای نفی قواعد نیست؛ در این کتاب قواعد در خدمت فهم زبان است؛ لذا بخش مهمی از کتاب درسی و نیز بارم بندی را قواعد تشکیل می دهد.

در پایان سال تحصیلی چه انتظاری از دانش آموز می رود

شایستگی مورد نظر برای دانش آموز پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی این است که بتواند در پایان سال تحصیلی، متون و عبارات ساده عربی را درست بخواند و معنای آنها را بفهمد و ترجمه کند.

تصویر جلد کتاب عربی رشته انسانی پایه دهم

تصویر جلد کتاب عربی رشته انسانی پایه دهم
کتاب عربی رشته انسانی پایه دهم

 

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.