در ادامه کتب پایه دهم نوبت به کتاب شیمی پایه دهم رسید. این کتاب ویژه دو رشته پرطرفدار ریاضی و فیزیک و تجربی می‌باشد. ما در متوسطه اول و دبستان کتبی با نام علوم تجربی داشتیم که موضوعات مختلفی در آن وجود داشت. در متوسطه دوم، آن موضوعات به صورت تخصصی تر آموزش داده و در قالب کتب شیمی، زیست شناسی، فیزیک و زمین شناسی ارایه خواهند شد. شعار این کتاب شیمی در مسیر توسعه می باشد و سعی شده در کتاب، دانش آموز به آن برسد.

سرفصل‌های کتاب شیمی پایه دهم

آموزشات این کتاب در قالب سه فصل زیر می‌باشد؛

  • کیهان زادگاه الفبای هستی
  • ردپای گازها در زندگی
  • آب، آهنگ زندگی

آموزش محیط زیست در شیمی

در کتاب شیمی پایه دهم سعی شده تا حفاظت از محیط زیست، آموزش داده شود. پیشنهاد می‌شود مقاله آموزش محیط زیست در پایه دهم را بخوانید.

تصویر جلد کتاب شیمی (۱)

کتاب شیمی پایه دهم
کتاب شیمی پایه دهم

در پایان درس شیمی از دانش آموز چه انتظاری می‌رود؟

بر اساس برنامه درسی ملی، دانش آموزان دوره دوم متوسطه باید به این شایستگی‌ها
برسند:
با درک ماهیت، روش و فرایند علوم تجربی، این علوم را در حل مسائل واقعی زندگی (حال و آینده) به کار گیرند و محدودیت‌ها و توانمندی‌های این علوم را در حل مسائل گزارش کنند.
با استفاده از منابع علمی معتبر و بهره‌گیری از علم تجربی، بتوانند اندیشه‌هایی مبتنی بر تجارب شخصی، برای مشارکت در فعالیت‌های علمی ارائه دهند و در این فعالیت‌ها با حفظ ارزش‌ها و اخلاق علمی مشارکت کند.

دریافت کتاب شیمی (۱)

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.