همراه شما هستیم با معرفی و دانلود کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم. همانطور که می‌دانید آمادگی دفاعی یکی از مهم ترین ویژگی های افراد یک جامعه می‎باشد. برای رسیدن به این هدف کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم ( در ادامه کتاب پایه نهم) توسط آموزش و پرورش تالیف شده است تا نوجوان ساکن ایران به آمادگی دفاعی نسبی برسند. در کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم علاوه بر توجه به جنگ سخت، به جنگ نرم نیز توجه شده و مطابق وضعیت امروزی تالیف شده است. کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم عمومی است و در کلیه های رشته های نظری، فنی و کارودانش تدریس خواهد شد.

راهیان نور در کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم

در درس سوم و به‌خصوص درس چهارم این کتاب به موضوع دفاع مقدس پرداخته شده است و در درس چهارم سفر به اردو راهیان نور اشاره شده است و مولفان پیشنهاد داده‌اند تا دانش آموزان به اردوی راهیان نور بروند. اما مدارسی که اردو را برگزار کردند نباید هیچ گونه اجباری در شرکت در این اردو داشته باشند.

نظر مولفان در این مورد:

با توجه به اختیاری بودن حضور دانش آموزان در اردوی راهیان نور، دبیران گرامی می‌توانند با استفاده از نکات مطرح شده در درس‌های سوم و چهارم و سایر مواردی که مناسب می‌دانند، انگیزه‌های لازم را برای شرکت حداکثری دانش آموزان در این اردو و بهره‌برداری از فضای معنوی دوران دفاع مقدس ایجاد کنند.

نحوه ارزشیابی آمادگی دفاعی پایه دهم

نحوه ارزشیابی این کتاب همانند کتاب پایه نهم در دو بخش عملی و کتبی می‌باشد. با رسیدن دستور عمل ارزشیابی آن را در سایت قرار خواهیم داد.

نحوه ارزشیابی درس براساس دو بخش کتبی و عملی است که میزان نمرات کتبی و عملی طی دستورالعملی به مدارس ابلاغ خواهد شد.

جنگ نرم در محوریت کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم

با توجه به تحولات دنیای امروزی، مولفان این کتاب ملزم شدند که مباحث جنگ نرم را در این کتاب جای بدهند. مباحث موجود در این کتاب در ادامه مطالب کتاب پایه نهم می‌باشد.

معنی جنگ نرم از نظر مولفان

جنگ نرم عبارت است از هرگونه اقدام نرم، روانی و تبلیغات رسانهای که جامعه هدف را نشانه گرفته و قصد دارد بدون استفاده از زور و اجبار اهداف خود را محقق کند. جنگ روانی، جنگ سفید، جنگ رسانه ای، براندازی نرم، انقلاب مخملی، انقلاب رنگی و… از اشکال مختلف جنگ نرم هستند.

جنگ نرم
جنگ نرم

تصویر جلد کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم

جلد کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم
جلد کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم

دانلود کتاب آمادگی دفاعی

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.