در ادامه کتب پایه دهم در این پست کتاب هندسه پایه دهم رو معرفی میکنیم و فایل PDF آن را برای دانلود قرار خواهیم داد.

کتب هندسه که در دوره متوسطه قدیم نیز موجود بوده، در نظام جدید هم هست و یکی از دروس تخصصی رشته ریاضی فیزیک به شما می آید پس این کتاب ویژه دانش آموزان محصل در رشته ریاضی فیزیک پایه دهم میباشید. ساختار این کتاب همانند کتب ریاضی متوسطه اول است بخش هایی مانند «تمرین»، «فعالیت در کلاس»، «مثال» و … را در بر میگیرند.

هندسه چیست؟

از دید برخی پژوهشگران، هندسه، توانایی مشاهده کردن، تصور کردن و فکر کردن است. تقویت تفکر و حس زیبایی شناسی از موضوعاتی است که آموزش هندسه به دنبال آن است. از آنجا که موضوع هندسه بررسی فضا و شکل ها است و همه پدیده‌ها در فضا رخ می‌دهند، هندسه به گونه‌ای زمینه همه علوم طبیعی است. همچنین هندسه بستر مناسب بروز و تقویت خلاقیت و تخیل انسان را فراهم می‌آورد.

اهداف کتاب هندسه پایه دهم

  • زمینه سازی تقویت ذهن، خلاقیت و استدلال دانش‌آموزان؛
  • تقویت قدرت درک هنر و حس زیبایی‌شناسی؛
  • به کارگیری هندسه در زندگی روزمره؛
  • آشنایی با آثار هنری برجسته و درک ایده‌های هندسی آنها؛
  • شناسایی و تحلیل ویژگی‌های شکل‌های هندسی در صفحه و فضا؛
  • تقویت تفکر تجسمی و مدل‌سازی هندسی در حل مسائل.

تصویر جلد کتاب هندسه پایه دهم

کتاب هندسه (1)
کتاب هندسه (۱)

دانلود کتاب هندسه (۱)

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.